Orange Tree House - Regulamin Grup

  • Regulamin dla grup obowiązuje równolegle z regulaminem Orange Tree Hostel.
  • Grupą zorganizowana określamy rezerwacje dla co najmniej 10 osób.
  • Opiekun grupy ponosi całkowitą odpowiedzialność z grupę podczas pobytu w Orange Tree Hostel, jak również za ewentualne zniszczenia mienia obiektu.
  • Przy zameldowaniu opiekun jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości, podpisania regulaminu dla grup, oraz podania numeru telefonu kontaktowego. Recepcja The One Hostel, może również prosić opiekuna grupy o podanie pełnej listy uczestników wraz z numerami pokoi.
  • Opiekun grupy jest zobowiązany do poinformowania recepcji Orange Tree Hostel o zamiarze wymeldowania na minimum 30 minut przed faktem w celu sprawdzenia stanu przez personel obiektu pokoi po pobycie grupy.
  • Zmniejszenie liczby uczestników wraz ze zmianą całkowitej kwoty za rezerwacje jest możliwe do 5 dni przed datą przyjazdu.
  • Anulacja wraz ze zwrotem 100% kwoty wpłaconej zaliczki jest możliwa na do 30 dni przed planowaną datą przyjazdu
  • W przypadku braku informacji o odwołaniu rezerwacji dla grup zorganizowanych do 3 dni przed planowanym przyjazdem, rezerwujący jest zobowiązany pokryć 100% kosztów rezerwacji. 
Close Menu