Regulamin Orange Tree Hostel

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem Orange Tree Hostel i jednocześnie wyrażamy nadzieję na przestrzeganie opisanych w nim zasad. Regulamin został stworzony w celu zapewnienia Państwu bezpiecznego i komfortowego pobytu w naszym obiekcie.

Recepcja Hostelu czynna jest od 6:00 do 22:00.

Doba hostelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00
–  Check-in – istnieje możliwość uzgodnienia innych godzin przyjazdu
–  Check-out – po godzinie 11:15 za każdą rozpoczętą kolejną godzinę doliczane jest 10 zł od każdej osoby.

 • Cena noclegu w pokojach osobowych nie obejmuje ręczników (istnieje możliwość wypożyczenia ręczników w hostelu za drobną opłatą u pracownika recepcji).
 • Dla Naszych Gości Hostel przygotował specjalne szafki na kłódkę, w których trzeba przechowywać brudne ubrania, bądź je używać, jako „bezpiecznej szafki” na rzeczy wartościowe. Każde użytkowanie szafki musi być zgłaszane w recepcji, w przypadku niezidentyfikowania właściciela kłódki Hostel zastrzega, że kłódka będzie przecinana, a rzeczy wyrzucane. Za zawartość szafek Hostel nie odpowiada.
 • Zachowanie ciszy nocnej w hostelu obowiązuje w godzinach 22:00 – 7:00. W tym czasie na terenie hostelu nie mogą przebywać osoby niezameldowane.
 • Przebywanie osób niezameldowanych na terenie Hostelu powinno być zgłoszone pracownikom recepcji hostelu.
 • W godzinach nocnych tj.: 22: 00-6:00 dla bezpieczeństwa naszych gości hostel jest zamykany, co nie wyklucza możliwości późnych godzin zakwaterowania lub powrotu do hostelu.
  Każdego Gościa prosimy o zamykanie drzwi głównych w godzinach 22:00-6:00 na klucz, który dostaje wraz z zameldowaniem.
 • Hostel objęty jest opieką i monitoringiem.
 • Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, mailowo lub osobiście. Rezerwacja wymaga potwierdzenia
  w postaci wpłaty zaliczki w wysokości 50% całkowitej kwoty rezerwacji. Płatności należy dokonać w ciągu 2 dni od dnia dokonania rezerwacji wstępnej. Pozostała kwota regulowana jest w momencie zameldowania. Brak wpłaty w uzgodnionym terminie automatycznie wpływa na anulowanie rezerwacji.
 • Klient potwierdzając rezerwację wpłatą zaliczki automatycznie potwierdza, że zapoznał się z regulaminem obiektu i zobowiązuje się do przestrzegania opisanych w nim zasad.
 • Wpłaty zaliczek należy dokonywać na konto Orange Tree Hostel : Bank ING
  11 1050 1360 1000 0097 0726 7119 
 • Zwrot zaliczki w 100% możliwy jest w przypadku odwołania rezerwacji nie później niż na 7 dni. W szczególnych przypadkach – m. in. Sylwester, imprezy masowe itp. hostel zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych zasad.
 • Zaliczki nie zrealizowane nie będą zwracane klientowi. Brak możliwości zwrotu zaliczki za nie zrealizowaną usługę będzie traktowany jako odszkodowanie z tytułu rezerwacji miejsca.
 • W przypadku zmiany terminu wyjazdu w trakcie trwania pobytu, przy rezerwacji krótszej niż 7 dni opłata za pobyt nie będzie zwracana.
 • W stosunku do grup zorganizowanych obowiązuje dodatkowo regulamin dla grup.
 • Zameldowanie następuje w momencie przedstawienia dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, prawa jazdy bądź paszportu) oraz uiszczenia pozostałej części opłaty za pobyt.
 • Po opuszczeniu pokoju, przed wyjściem z hostelu prosimy o pozostawianie kluczy w recepcji hostelu w godzinach pracy recepcji.
 • Zachowanie gości hostelowych nie może zakłócać pobytu innych gości.  W przypadku naruszenia komfortu, bezpieczeństwa oraz spokoju innych gości hostelowych personel hostelu ma prawo odmówić dalszego pobytu takiej osobie bądź grupie. W takim przypadku opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 • Uprzejmie prosimy o utrzymanie porządku i czystości w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania.
 • Na terenie hostelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie podlega karze pieniężnej w wysokości 500zł.
 • Nieuzasadnione uaktywnienie alarmu przeciwpożarowego podlega karze pieniężnej w wysokości 500zł.
 • W pokojach osobowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 • Cennik napraw i zniszczeń dostępny jest w recepcji The One Hostel. W przypadku gdy cennik nie obejmuje zaistniałego uszkodzenia, gość ponosi opłatę zgodnie z kosztami wymiany lub naprawy w ciągu, które zostaną podane do wiadomości w ciągu trzech dni roboczych.
 • Za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia w pokojach i częściach wspólnych spowodowane spożyciem alkoholu, gość jest zobowiązany uiścić opłatę zgodnie z cennikiem napraw
 • W momencie wymeldowania gościa z hostelu, personel ma prawo sprawdzić pokój w obecności gościa pod kątem ewentualnych zniszczeń.
 • Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używania w pokojach grzałek, żelazek oraz innych urządzeń nie będących wyposażeniem hostelu.
 • Wszelkie usterki w pokojach należy zgłaszać w dniu przyjazdu pracownikom hostelu. W przypadku braku takich zgłoszeń przyjmuje się brak wszelkich usterek lub zniszczeń.
 • Goście hostelowi ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkiego typu uszkodzenia na terenie hostelu powstałe z ich winy lub osób je odwiedzających według wyceny szkód.
 • Hostel nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w pokojach lub częściach wspólnych.
 • Za zgubienie kluczy hostelowych gość będzie zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 50zł.  Kierownictwo Hostelu wraz z personelem ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby Państwa pobyt był jak najbardziej komfortowy, a usługi przez hostel świadczone były na jak najwyższym poziomie.
  W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag do recepcji, abyśmy mogli jak najszybciej zareagować.

Życzymy udanego pobytu w Orange Tree Hostel.

Close Menu